Vijesti iz Općine Rogoznica

Javni poziv

E-mail Ispis PDF

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju županije Šibensko-kninske, Ispostava Rogoznica temeljem članka 142. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj: 153/13), u postupku izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu OPĆINE ROGOZNICA upućuje: JAVNI POZIV

Poziv možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF

OPĆINA ROGOZNICA U SURADNJI SA GRADSKIM DRUŠTVOM CRVENOG KRIŽA ŠIBENIK ORGANIZIRA PRIKUPLJANJE POMOĆ STRADALIMA OD POPLAVE U OD PONEDJELJKA 19.05.2014. DO KRAJA TJEDNA
OD 14:00 -20:00 SATI U PROSTORIJAMA DVD ROGOZNICA
TEL. 559 294, 559 040

APEL CRVENOG KRIŽA

O B A V I J E S T

E-mail Ispis PDF

21. OŽUJKA 2014. GODINE (PETAK) OD 10:00 – 12:00 h
ZA CIJELO PODRUČJE OPĆINE ROGOZNICA BITI ĆE OBUSTAVLJENA ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE.

OPĆINA ROGOZNICA

Poziv poljoprivrednicima

E-mail Ispis PDF

Denis Bašić

E-mail Ispis PDF

denis basic

Ivan Gudelj - Hajdučka priča

E-mail Ispis PDF

Rogozničke maškare 2014.

E-mail Ispis PDF

GODIŠNJI PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području općine Rogoznica za 2014. godinu

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 5. i 14. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine», broj 36/04 i 63/08) i članka 36. Statuta Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije», broj 9/09 i 5/13), načelnica Općine Rogoznica, donosi

G O D I Š NJ I P L A N

upravljanja pomorskim dobrom na području općine
Rogoznica za 2014. godinu

I. UVODNE ODREDBE

1. Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području općine Rogoznica za 2014. godinu ( u daljnjem tekstu: Godišnji plan) uređuje se:
a) plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom,
b) sredstva za redovito upravljanje pomorskim dobrom,
c) popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na području općine Rogoznica (u daljnjem tekstu: Općina),
d) mikrolokacije za obavljanje djelatnosti pod c) ove točke.

Više...

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Rogoznica, Zagrebačka ulica

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine", br. 84/11), te Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa: 932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja
nerazvrstane ceste u K.O. Rogoznica, Zagrebačka ulica

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Rogoznica, Zagrebačka ulica.

Oznaka ceste: nerazvrstana cesta – Zagrebačka ulica

Više...

Stranica 1 od 9

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »